ONX werkt tegen marktconforme tarieven.  Een eerste verkennend gesprek is altijd gratis en zonder verplichting.

Wij maken graag kennis met u.

Ir. H. (Henk) Pouw
Ir. E. (Emile) Witlox
& team

T 023-5366903

ONX architecten is

 • een middelgroot architectenbureau met ruime ervaring
 • in woningbouw, utiliteitsbouw, scholen en publieke gebouwen
 • met een netwerk van specialisten op aangrenzende werkgebieden ( constructie, bouwkosten, installaties)

ONX architecten staat voor

 • slagvaardigheid en creativiteit op het gebied van architectuur, interieur, stedenbouw, duurzaamheid en bouwmanagement
 • speciale ontwerpaandacht voor mooie materialen en zorgvuldige details
 • integrale aanpak van ontwerpvraagstukken
 • verbinding en enthousiasme
 • transparant, snel en efficiënt werken

ONX architecten beschikt over ruime expertise in

 • betaalbare seriematige woningbouw
 • onderwijskundige vernieuwing en scholenbouw
 • ggz opgaven
 • bedrijfslogistiek
 • design & build opgaven
 • kostenbeheersing
 • duurzaamheid
 • bouwbesluit en woonkeur
 • bouwtechniek

ONX architecten levert

 • adequate en betaalbare oplossingen voor alle ontwerpvraagstukken
 • een luisterend oor voor alle betrokkenen in het ontwerpproces
 • omgevingsvergunningen
 • ontwerp-, bestek- en uitvoeringstekeningen
 • procesmanagement
 • architectonisch, stedenbouwkundig en openbare ruimte ontwerp
 • ontwikkelstrategieën
 • aanbesteding en selectie inschrijvingen

ONX architecten werkt voor

 • woningcorporaties
 • vastgoedontwikkelaars
 • gemeenten
 • ggz instellingen
 • bedrijven
 • particulieren